pasfoto_website      

                                 dr.ramaekers@dupuytren.be

                                          Tel. 02/426 62 64


Symptomen en oorzaak

De ziekte van Dupuytren wordt gekenmerkt door het ontstaan van harde knobbels, nodules van fibreus weefsel, onderhuids in de handpalm. Deze nodules kunnen uitgroeien tot strengen, die de vingers gebogen houden( contractuur). De pink en de ringvinger worden het vaakst aangetast en de ziekte komt meer voor bij mannen.                     Als oorzaak wordt een erfelijke factor vermoed; vaak zijn er meerdere patiënten in één familie.                                                                       De variante aan de voet wordt de ziekte van Ledderhose genoemd, de variante thv het mannelijk geslachtsdeel, de ziekte van La Peyronie.

Behandeling

Dr.Marijke Ramaekers introduceerde in 1990 in België een toen nog ongekende, niet-chirurgische behandeling voor de ziekte van Dupuytren, de NAALDAPONEUROTOMIE; het betreft een zeer doeltreffende techniek om de kromme vinger terug recht te zetten. In principe is 1 ingreep per vinger nodig. Voor de gevorderde stadia II, III en IV is het mogelijk dat een bijkomende ingreep aangewezen is. De prijs voor deze bijkomende ingreep wordt dan ook aangepast. 

Haar jarenlange ervaring - 25 jaar - uit zich in een optimaal behandelingsresultaat. Bijna iedere patiënt met de ziekte van Dupuytren, komt in aanmerking voor deze techniek.                                                                                                                                       Vandaag de dag is de Naaldaponeurotomie de eerste behandeling voor de ziekte van Dupuytren - 2 professoren chirurgen hebben dit geconcludeerd op het vijfjaarlijks congres van de ziekte van Dupuytren in mei 2015: resultaat binnen de 15 minuten, minimale risico's, slechts 2 dagen elastisch verband als nazorg, geen of zeer beperkte werkonbekwaamheid.

afbeelding Ziekte van Dupuytren 

Ziekte_van_Dupuytren                                         

afbeelding  na Naaldaponeurotomie 

Ziekte_van_Dupuytren_


video Naaldaponeurotomie


Symptômes et causes

La maladie de Dupuytren est caractérisée par la formation de nodules durs au niveau de la paume de la main. Ces nodules peuvent se développer en striés, qui forcent les doigts en flexion( contracture de Dupuytren). L'annulaire et l'auriculaire sont le plus souvent atteints et la maladie est plus fréquente chez l'homme.                                         Un facteur héréditaire est soupçonné comme cause; il y a souvent plusieurs patients dans la même famille.                                               Plusieurs variantes de la maladie de Dupuytren: au pied: la maladie de Ledderhose et au sexe masculin: la maladie de La Peyronie. 

Traitement

Dr.Marijke Ramaekers a introduit en Belgique en 1990 un traitement non-chirurgical pour la maladie de Dupuytren, l'Aponévrotomie à l'aiguille; il s'agit d'une technique très efficace pour redresser le doigt courbé. Son expérience de nombreuses années - 25 - lui permet de réaliser un résultat optimal.                                                                   En principe il s'agit d'une intervention par doigt. Quasi chaque patient avec la maladie de Dupuytren, entre en considération pour cette technique.                                                                                                 A ce jour ce traitement peut être considéré comme le premier traitement pour la maladie de Dupuytren: résultat dans les 15 minutes, risques minimes, un bandage élastique pendant 2 jours comme seule forme de rééducation, pas ou peu d'incapacité de travail.


Actueel

DUPUYTREN INTERNATIONAL CONFERENCE on Dupuytren Disease and Related diseases -Groningen, The Netherlands -2015 May 22/23                          Het was een zeer interessant en interactief congres, deze tweede editie - de eerste had plaats in 2010 in Miami. De Naaldaponeurotomie of PNF/percutane naaldfasciotomie werd door meerdere handchirurgen - zowel een Nederlandse als een Engelse professor - als eerste behandeling naar voren geschoven; een weinig invasieve techniek met goede resultaten en zeldzame complicaties, indien de techniek uitgevoerd wordt door een geneesheer-specialist met een grondige opleiding en voldoende ervaring.

New Frontiers in Dupuytren Disease: March 31st 2012, Leuven University, Belgium. Dr.Ramaekers Marijke volgde hier de opleiding voor de niet-chirurgische behandeling met collagenase-injecties samen met meerdere handchirurgen.


Externe links

Voor informatie over de verschillende actuele behandelingen van de ziekte van Dupuytren, kan u terecht op www.dupuytren.be

https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/164421

  

Laatste maal aangepast op 12 januari 2017.

 
 
  Site Map